logo insan kaynakları: logo hr

LOGO İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynak Çözümleri - Logo İk Programları

İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi: Logo J-HR, Logo Tiger HR ve Bordro Plus

 

HIZLI SERVİS TALEBİ

 

  • İhtiyacınıza En Uygun İK Çözümleri için Arayın:
  • logo insan kaynakları: logo hr
    logo insan kaynakları: logo hr

 

Günümüz iş dünyasının değişen dinamikleriyle birlikte, rekabette ayırt edici özellikler de şekil değiştirmektedir. İşletmelerin rekabet edebilmesi için finansal yapılarını güçlendirmenin yanında, teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmeleri ve iş dünyasının bu değişen dinamiklerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Gelinen noktada, direkt insana odaklanan yaklaşımlar önemli bir rekabet unsuru haline gelmiş, bu da İnsan Kaynaklarına bakışı değiştirmiştir. Kurumsal misyon ve hedefleri benimsemiş, iyi eğitim düzeyine sahip, konusunda uzman kişilerin, firmalarının başarı grafiğini yükseltmedeki ve firmalarını ileriye götürmedeki belirleyici rolü de göz önüne alındığında iş süreçlerinde İnsan Kaynakları'nın kritik önemi daha iyi anlaşılmaktadır.


Logo j-HR, insan kaynakları süreçlerini dijital ortama taşımak ve ihtiyaçlarına göre uyarlamak isteyen dağınık yapıdaki işletmelere ve kalabalık İK departmanlarına etkili bir süreç yönetimi sağlıyor.


İşe alım ile başlayıp bordro süreçleri ile devam eden, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile sonuçlanan tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebiliyor. Ayrıca bordro işlemleri de aynı sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.


Logo İnsan Kaynakları Çözümleri, insan kaynakları süreçlerini etkin bir şekilde yönetme olanağı sunarken verimlilik ve üretkenlik artışı sağlar!


Günümüzün rekabet ortamında; İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerinin optimize edilmesi ve otomasyonlarının gerçekleştirilmesi şirketlere rekabet üstünlüğü sağlarken, önemli bir verimlilik artışı getirmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek hedefiyle LOGO tarafından geliştirilen j-guar İK, kapsamlı ürün özellikleri ve kurumun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısı ile ihtiyaç duyulan bu optimizasyonu sağlayarak İnsan Kaynakları departmanının iş yükünü hafifletir, işletmenin insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve sunduğu çeşitli analizler ile yöneticilere alacakları stratejik kararlarda yön gösterir.

logo insan kaynakları modulü - logo insan kaynakları - Logo Lem - Logo flow - E fatura logo