Efatura Logo

Efatura Logo

E-Fatura Özel Entegratörü eLogo, Doğru İhtiyaç Analizi ile Size En Uygun Çözümleri Sunar. Faturalarınızı Dijital Ortama Taşıyarak İş Süreçlerinizi ve Ticaretinizi Hızlandırın.

HIZLI SERVİS TALEBİ

Logo Efatura Bayi

  • Efatura Logo
    Efatura Logo

Efatura Logo

Efatura logo başvuru, efatura logo destek, efatura destek, efatura başvuru sorgulama, logo efatura fiyat, logo e fatura hakkında bilgiler içerir.

Efatura Logo

Sizinde bildiğiniz üzere 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmişti. Yakın zamanda bu rakam değişecek.

efatura logo

Efatura Zorunluluğu

24.10.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 ayrı taslak tebliğ yayımlandı. Bu taslak tebliğlerde e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu kullanımı konusunda 2019 yılı içerisinde mükelleflerin yapılacak zorunluluklara yer verildi. Yayımlanan bu tebliğler henüz taslak aşamadadır.
  1. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (Taslaktır)
  2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (Taslaktır)
  3. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (Taslaktır)

24.10.2018

2019 Yılı e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter Geçiş Şartları

2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 31.12.2018 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2019 tarihinden itibaren e-Defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 2017 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yılbrüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 01.01.2019 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sınırda olanlar ve aşanlar e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Not:Yazı bilgi olarak paylaşılmıştır. kesin ve net bilgi almak için gib.gov.tr ziyaret ediniz.

e-fatura , Efatura Logo Destek , efatura başvuru